Nu är vi i Sverige!

icon-pdf-white.png

Ett IT stödsystem ska underlätta för verksamheterna att på mer rationella grunder kunna analysera komplexa samband och göra val av åtgärder och aktiviteter inom ramen för processen för kompetensförsörjning.

 

Det innebär också att staden vill ha och strävar efter en ökad förmåga till att kvalitetssäkra Information , beslut , processer och därmed ha bättre förutsättningar att nå mål och resultat.

Genom att använda Comaea HCM uppnår vi den nyttan i ett system präglat av state of the art funktionalitet och  en påtaglig användarvänlighet.”  

Mats Wistrandh, HR strateg, Västerås stad 

Vi erbjuder ett komplett utbud av globala industrilösningar

SITE MAP

WANT TO KEEP IN TOUCH?

SUBSCRIBE TO THE COMAEA NEWSLETTER

Sign up for our free newsletter and receive updates from the Comaea Group. These may include tips and new products as available. We will not spam you and we do not pass your details on to any third parties. You can unsubcribe at any time.