top of page

Kompetensfika #4Malin Lindelöw kommer att medverka på årets sista kompetensfika och prata om kompetensbaserad rekrytering(KBR).


Inom KBR differentierar vi mellan formell och faktisk kompetens och specificerar som faktisk kompetens kunskap, analytiska förmågor och personliga egenskaper. De sista två områdena omfattas av kompetensmodellen. Det utvecklingsarbete vi gjort under året har fokuserat på utveckling avseende de 34 kompetenser som specificeras på kompetensmodellen. För att underlätta för chefer som vill föra dialoger med sina medarbetare avseende deras utveckling har vi för var och en av kompetenserna tagit fram:

• Förslag på coachande frågor

• Förslag på utvecklingsaktiviteter


Ett efterlängtat tillfälle av många kunder så anmäl dig redan nu för att inte missa denna medryckande genomgång.


Datum: 9/11 , kl 10-11, anmälan via customercare@comaea.comComments


bottom of page