top of page

Fler brittiska regeringsdepartement väljer Comaea för att hantera digital kompetensDepartment of International Trade (DIT), Justitieministeriet (MoJ), Department for Education (DfE), UK Research and Innovation (UKRI), Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) ansluter sig till det växande antalet brittiska regeringsdepartement och yrken som har valt Comaea kompetenshanteringsprogramvara för att hantera digitala färdigheter för sina kollegor.


Mindre avdelningar kan dra nytta av det bredare engagemanget mellan myndigheter, vilket innebär att den låga kostnaden och snabba installationen gör att avdelningar med färre anställda kan dra nytta av detta verktyg för kompetenshantering i världsklass.


Eftersom comaea kan vara fristående eller helt integrerat, erbjuder det alternativ för mindre avdelningar att själv hantera sin comaea-instans och fånga, spåra och hantera deras digitala färdigheter på ett professionellt sätt. Genom att klona det befintliga DDaT (Digital, Data and Technology) kan inställningstiden vara en fråga om dagar och betalas av det statliga upphandlingskortet om det behövs, med avdelningar som sedan kan skräddarsy och skräddarsy kompetensen för att passa deras egna unika behov.


"Det är fantastiskt att se de mindre statliga myndigheterna använda comaea för att hantera sina digitala färdigheter och dra nytta av den enkla, låga kostnaden och lågriskuppsättningen av comaea."

Kompetenshantering är viktigt för både karriärutveckling och för att säkerställa att avdelningar möter de förändrade behoven i deras organisation och bredare teknikmiljöer de verkar i. DDaT-ramverket tillsammans med andra ramverk som SFIA (Skills for the Information Age) och Civil Service Behaviours förse avdelningarna med en enda lösning för kollegautveckling och resurs- och successionsplanering.


Comaea programvara för kompetenshantering används i stor utsträckning i organisationer inom den offentliga och privata sektorn för att fylla luckan efter LMS och HR-system; tillhandahåller specialistkompetens och kompetenshantering, samtidigt som du har förmågan att fullt ut integreras i din befintliga IT-infrastruktur om det behövs.


För mer information om hur comaea kan hjälpa dig, kontakta magnus.oskarsson@comaea.comComments


bottom of page