top of page
bacgournd)blue.jpg

komplett.enkelt
säkert

skills management

to the next level

C11

comaea version 11

competency made even easier!

What's new in C11? 
Keep scrolling to find out what's changed

apps diagram

design

Ett viktigt verktyg för att bygga ett dynamiskt bibliotek av kompetenser för delar av eller hela din organisation och definiera "hur det ser ut" för varje roll i din organisation.

Artboard 1.png
Funktioner
 • Använd fördefinierade branschstandardkompetensramverk eller anpassa dem efter dina specifika behov
 • Obegränsade nya kompetenser
 • Ställ krav på jobbnivå för hela jobbfamiljer samtidigt.
 • Definiera obegränsade jobbprofiler och kartlägg kompetenser till dem
 • Modellera framtida krav på jobbprofiler

 • Styr åtkomst till kompetensbiblioteket och roller genom omfattande rollbaserad åtkomstkontroll

discover

Upptäck dina anställdas förmåga och kompetens. Discover presenterar en äkta 180- och 360-metod för medarbetarbedömning. Självutvärdering görs av individer som sedan tillåter linjechefer att moderera och validera sina poäng.
C11 with manager screen.png
Funktioner
 • Implementera enkelt kompetensbaserade utvecklingsprogram

 • Tilldela enstaka eller flera roller till anställda när de bygger upp sina personliga kompetensprofiler

 • Generera omfattande personliga portföljrapporter

 • Håll meningsfulla utvecklingssamtal med hjälp av stöd från systemet

 • Få en detaljerad inblick i individens, teamets och organisatoriska förmåga och fatta mer välgrundade beslut

 • Uppmuntra och motivera anställdas personliga utveckling. Det  skapar engagerade och gladare anställda med rätt kompetens som dessutom stannar inom organisationen

insights

Kärnan i ett kompetensstyrt tillvägagångssätt är att kunna analysera och förhöra data och använda dem för att fatta beslut. Få värdefulla insikter om medarbetarnas förmåga, kompetens och efterlevnad per team, efter roll, efter projekt och holistiskt över hela organisationen .

C11 with summary screen.png
Funktioner
 • Anpassningsbara dashboards för individer och chefer

 • Nyckelinformation presenteras grafiskt och tydligt på skärmen

 • Realtidsinformation som kan filtreras genom enkla och avancerade sökningar

 • Gå igenom aggregerade resultat till individuella detaljer

 • Exportera datalistor till Excel och andra verktyg

​​

 • Dela data med HR-system och andraverktyg som projektledning och resurshantering

säkerhet och infrastruktur

iso-27001-logo.gif
amazon-web-services_vxmp.1024.png
Cyber-Essentials-Badge-High-Res.png
request demo
bacgournd)blue.jpg
Fortfarande osäker på var du ska börja?
Fyll bara i formuläret nedan så kommer en i vårt team att kontakta dig för att skapa en 30-60 minuters virtuell demo åt dig och svara på alla frågor du kan ha.
 

Tack för att du tog kontakt. En i vårt team kommer att höra av sig inom kort.

bottom of page