top of page

Beräkna kompetens från tidrapporterDet är allmänt accepterat att kompetensutveckling kan uppnås genom utbildning, forskning, erfarenhetsbaserat lärande (på jobbet) och certifiering/validering bland annat.


Det viktiga och oerhört värdefulla området av erfarenhetsbaserat lärande är ett som Comaea har hanterat tidigare med checklistor på jobbet och chefsvalidering/godkännande av kompetens. Detta har och tjänar fortfarande ett syfte att ge en flexibel och robust lösning, men vi arbetar mer och mer med kunder som behöver mer automatisering inom detta område.


Vårt svar på detta är vår Time Sheet to Competency-lösning. Detta tar ett automatiserat flöde från ditt arbetsordersystem och importerar relevant data till uppdragsdelen i vår CV-app. Vi beräknar sedan en persons kompetens utifrån dessa uppgifter.


Så nu är frågan vad som gör dig kompetent? Är det antalet jobb du har gjort eller antalet timmar/dagar du har lagt ner? Och vad är giltighetstiden? Dvs under de senaste 3 åren, 5 år eller längre? Räknas olika typer av aktiviteter (rutin, grundläggande, större) för olika kompetensnivåer?

The comaea timesheet to competency solution allows you to specify this for each competency, so you have flexibility to set and tweak the thresholds to enable accurate allocation a person's competence.


Föreställ dig att du har en grupp fältingenjörer som arbetar med olika utrustningar eller tillgångar. Varje slutförd arbetsorder kommer att tillfalla deras kompetens. Till exempel för att uppnå en grundläggande kompetensnivå (nivå 1) måste du ha utfört minst 3 rutininspektionsjobb under de senaste 3 åren. En kunnig nivå (nivå 2) kräver att du slutför minst 30 timmars arbete på den utrustningen under de senaste 3 åren. För en skicklig nivå (nivå 4) behöver du 60 timmar under de senaste 3 åren och en avancerad nivå (nivå 4) behöver du minst 120 timmar under de senaste 5 åren.


Eftersom du ändå samlar in arbetsorder, innebär den automatiska importen av dessa till comaea att du nu kan leverera en helt integrerad kompetenshanteringslösning snabbt och enkelt. Och med comaeas omfattande analys kan du granska kapaciteten och kompetensen av en organisation, en avdelning och av team; och borra sedan ner för att se individuella arbetsordrar som ligger inom och utanför giltighetsperioden.


Samma tillvägagångssätt kan fungera för konsulter också, och alla andra roller som tjänstgör kan likställas med kompetens. Och det behöver inte vara automatiserat – du kan manuellt uppdatera uppdragen och beräkna kompetens också. Du kan också definiera kompetensnivåer och beskrivningar, så att du kan lägga till, redigera och ta bort utrustning och kompetenser efter behov.


Lösningen Timesheet to Competency kompletterar den övergripande kompetenshanteringslösningen från Comaea som även kan inkludera andra specialiserade processer som "Licence to Manage" och HSE-certifiering/validering/återcertifiering.


För mer information om hur comaea kan hjälpa dig, kontakta magnus.oskarsson@comaea.comComments


bottom of page