top of page
bacgournd)blue.jpg

komplett.enkelt
säkert

based pay

recognising skills to determine pay awards

hero_graphic_Build.png

What is CBP?

A competency-based pay (CBP) review is a way of recognising a person’s skills in a role to determine a pay award.

How can comaea help with this? Since a person will already be carrying out an assessment of their skills in comaea, we minimise further interventions.

     •We know what role they are assessing against

     •We know the Job Level Requirements (JLR) for that role

     •We know if the person is working below, working at or working above the JLR

We simply need to apply a calculation to the approved scores to determine a pay award. We do this by adding a separate pay review plan to a person’s profile, keeping it separate from their skills assessment.

 

Competency-based pay workflow:

 

comaea.1.png
apps diagram

design

comaea.2.png

discover

discover

Picture2.png
  • Implementera enkelt kompetensbaserade utvecklingsprogram

  • Tilldela enstaka eller flera roller till anställda när de bygger upp sina personliga kompetensprofiler

  • Generera omfattande personliga portföljrapporter

  • Håll meningsfulla utvecklingssamtal med hjälp av stöd från systemet

  • Få en detaljerad inblick i individens, teamets och organisatoriska förmåga och fatta mer välgrundade beslut

  • Uppmuntra och motivera anställdas personliga utveckling. Det  skapar engagerade och gladare anställda med rätt kompetens som dessutom stannar inom organisationen

  • Data can be exported and given to HR/Payroll for pay award adjustments

  • Data can be exported and given to HR/Payroll for pay award adjustments

Picture3.png

säkerhet och infrastruktur

iso-27001-logo.gif
amazon-web-services_vxmp.1024.png
Cyber-Essentials-Badge-High-Res.png
Inga inlägg har publicerats på det här språket ännu
När inlägg har publicerats hittar du dem här.
request demo
bacgournd)blue.jpg
t2c_pdf.png
Fortfarande osäker på var du ska börja?
Fyll bara i formuläret nedan så kommer en i vårt team att kontakta dig för att skapa en 30-60 minuters virtuell demo åt dig och svara på alla frågor du kan ha.
 
bottom of page