Ger en översikt av dina medarbetares kurser, licenser och intyg

Med modulen Krav & Certifikat får du en bra översikt av dina medarbetares kurser, licenser och intyg. Detta är för många avgörande för att över huvudtaget upprätthålla verskamheten. Med modulen kan du säkerställa kompetensnivån i organisationen och se till att dina medarbetare håller sig uppdaterade till branschstandarder. Du får möjlighet att se vilka insatser som behövs i tid och kan då spara pengar genom att samordna utbildningar för flera medarbetare samtidigt.

Överskådligt och smart

Krav & Certifikat skickar påminnelser för att cheferna i förväg ska veta att det är dags att förnya exempelvis ett certifikat. Du får en omedelbar överblick över anställda som har certifikat som har löpt ut. Du kan också välja att få tidiga varningar för de som är på väg att löpa ut. Med hjälp av Krav & Certifikat kommer du alltid kunna vara säker på att dina medarbetare har uppdaterade kunskaper och certifikat.

Flera fördelar

  • Håller reda på vilka lagstadgade utbildningar och certifikat som löper ut eller som behöver förnyas.

  • Ger en överblick över vilka medarbetare som är kopplade till respektive utbildning eller certifikat.

  • Skickar påminnelser till både chefer och medarbetare.

  • Du bestämmer själv vilka som ska få påminnelser och hur påminnelserna ska utformas.

We offer full range of Global Industry Solutions

SITE MAP

WANT TO KEEP IN TOUCH?

SUBSCRIBE TO THE COMAEA NEWSLETTER

Sign up for our free newsletter and receive updates from the Comaea Group. These may include tips and new products as available. We will not spam you and we do not pass your details on to any third parties. You can unsubcribe at any time.