Kompetensfika #3


Datum: 31.08.2021, kl 10-11

Vi har fatt nojet att bjuda in var tidigare kollega Camille Rask


Hur kan HR bidra till affären och till nyttor för kunder och ägare?

Det är först då som våra insatser kan skapa och också påvisa värde. Tanken är inte att alla behöver vara ekonomer, produktutvecklare, marknadsstrateger, försäljningschefer m.fl.


Utan det betyder att du behöver förstå och vara nära dem, för att kunna känna och förstå vilket stöd HR kan göra för att stötta; affären – kulturen – medarbetarna – människorna.


Men hur gör du det på bästa sätt?

Det här är utgångspunkten för vad vi kommer utforska tillsammans med dig under vår interaktiva

HR Verkstad online.


Tid: 27 maj, kl 11:30- 12:55

Klicka här för att anmäla dig >>


Anmäl dig och ta del av ett nytt sätt* att samskapa tillsammans med Christine Klinge, Vice President HR på Atlas Copco.


Varmt välkommen till en energigivande interaktiv och upplevelsebaserat möte för att djupdyka i dina förutsättningar för att bli än mer framgångsrik i ert HR arbete.


Jan Orvegård/Real8

Jan Orvegård, är diplomerad

coach och har stor erfarenhet inom strategisk kompetens-försörjning

och medarbetarengagemang. Genom tre VD-uppdrag har han konstant utvecklat sin övertygelse att alla vill göra sitt bästa och upptäckt att hemligheten för ledarskap är att inte förstöra medarbetarnas inneboende glöd och motivation.Christine Klinge/Atlas Copco

Christine har lång erfarenhet av

att driva affärsnära HR arbete och tror på vikten av att utveckla individen tillsammans med produkt och organisation. I sina olika HR roller inom bolag som H&M, Verisure och Atlas Copco strävar hon alltid efter att arbeta nära chefer, ledningsgrupper och andra nyckelfunktioner inom företaget för att tillsammans skapa bästa hållbara resultat.

Tillsammans är alltid starkare.


Magnus Oskarsson/Comaea

Magnus är en erfaren ledare, med 20 år utomlands i olika VD roller vet han hur viktigt det är att ha engagerade medarbetare som den bästa motorn i den dagliga businessen.


HR Verkstad on-line är ett samarbete mellan Real8 Consulting Group och Comaea. Intentionen är att skapa forum och workshops för dig att utforskadig själv och din organisations HR arbete.

* Samverkansmetoden ”The Beyond Process” bygger på att alla får komma till tals och använda hela sin kunskap och sina djupare insikter kring ett specifikt problem. I den ömsesidigt positiva miljön blir det lättare att våga utforska och umgås med sina egna tankar kring ett problem. Vid återkommande korta reflektioner ökar också möjligheten för en öppen och genuin grundorsaksanalys. Först då kan frågeställningarna på riktigt utforskas.